ISO 9001: 2015 คืออะไร และมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรISO - naviCompany list center

10/02/2024 ISO 9001: 2015 คืออะไร และมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

กว่าจะมาเป็นหนึ่งองค์กร หรือหนึ่งบริษัทให้กับผู้คนทั้งหลายได้เข้ามาทำงานนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ไหนจะเรื่องเงินทุน เรื่องสถานที่ที่จะใช้ในการตั้งบริษัท เรื่องของพนักงาน แผนธุรกิจ หรือเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายเต็มไปหมด นับว่าการทำธุรกิจนั้นไม่ง่ายเลย เนื่องจากคุณจะต้องใช้ทั้งกาย และใจไปกับการทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาให้องค์กรของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญในเรื่องขององค์กรที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ก็คือ เรื่องของมาตรฐานองค์กร ที่ต้องอยู่ในระดับมาตรฐานเท่านั้นจึงจะมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งระดับที่เป็นมาตรฐานของการเป็นองค์กรที่ต้องผ่านก็คงหนีไม่พ้น ISO 9001: 2015 นั่นเอง ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ที่องค์กรต้องมี

ISO 9001: 2015 คืออะไร
ISO 9001 คือ ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) เป็นมาตรฐานที่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญ โดย ISO 9001 จะเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่มีการดูแลทั้งในเรื่องของการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ โดยก่อนอื่นองค์กรต่าง ๆ จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ก็จะมีการควบคุม และตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร ซึ่งมาตรฐานจะเป็น ISO นี้ถือว่าเป็นบ่งชี้ถึงเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น ๆ

เนื่องจากธุรกิจในขณะนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากอย่างรวดเร็ว ทาง ISO จึงได้มีการพัฒนารูปแบบมาตรฐานขึ้นมาใหม่ นั่นก็คือ ISO 9001: 2015 ที่เป็นมาตรฐานของระบบบริหาร คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สำหรับการบริหารกระบวนการให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จัดทำและประกาศใช้โดย International Organization for Standardization ซึ่งมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็นมาตรฐานใหม่ แต่คงใช้หลักการเดิมที่เป็นโมเดลขับเคลื่อนแบบ PDCA เพียงแค่มีการนำมาปรับรูปแบบใหม่ให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาได้ก่อน แล้วสามารถหาแนวทางป้องกันได้

ISO 9001: 2015 มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร
ISO 9001: 2015 คือ มาตรฐานขององค์รูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาตัวระบบขึ้นมาให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาในหลากหลายด้าน โดยนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขให้ทันท่วงที และป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก ในมาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีการพิจารณาในมุมมองขององค์กรในมุมที่กว้างขึ้น และในระดับที่สูงขึ้นครอบคลุมทั้งระดับ ปฏิบัติการ และระดับกล ที่เน้นในเรื่องของบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดบริบทองค์กร ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร

อีกทั้งมาตรฐาน ISO 9001: 2015 นี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ความต้องการความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO 9001: 2015 ยังให้ความสำคัญกับเรื่องแนวคิดการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุ ถึงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ โดยกำหนดให้มีการบ่งชี้ และจัดการความเสี่ยง รวมถึงโอกาส เพื่อช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และยังเป็นการป้องกันการเกิดผลกระทบในด้านลบขององค์กรอีกด้วย ซึ่งในมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างใหม่ที่เรียกว่า High Level Structure ที่จะประกอบไปด้วย ข้อกำหนด 10 ข้อ คือ
1. ขอบเขต
2. เอกสารอ้างอิง
3. คำศัพท์และคำนิยาม
4. บริบทขององค์กร
5. ความเป็นผู้นำ
6. การวางแผนสำหรับระบบบริหารคุณภาพ
7. การสนับสนุน
8. การปฏิบัติการ
9. การประเมินความสามารถ
10. การปรับปรุง
11. การพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ หรือตามแนวทางที่เหมาะสมได้มาตรฐานนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย แต่เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับองค์ทุกที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องทำองค์กร พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานที่ดี โดยมาตรฐานที่ถือว่าเป็นสากลสำหรับองค์กรทั่วโลก ก็คือ ISO 9001: 2015 นั่นเอง ซึ่งเป็นมาตรฐานองค์แบบใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญกับการได้รับมาตรฐานนี้กัน เพื่อเป็นการการันตีว่าองค์กรของคุณนั้นจะมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือนั่นเอง ดังนั้นหากว่าคุณเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่ องค์กรของคุณก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของ ISO 9001: 2015 ด้วย เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมีมาตรฐานขององค์กรได้