อบรม ISO 22301 Business ContinuityISO - naviCompany list center

24/08/2018 อบรม ISO 22301 Business Continuity

อบรม-ISO-Business-Continuity-Workshop

สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO จัดอบรมหลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 Business Continuity (Workshop) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 ณ ห้อง Meeting Suite ชั้น 6 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

    ผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตร Implementing ISO 22301:2012 Business Continuity (Workshop) จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์และทางเลือก การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการฝึกซ้อมและทดสอบแผน
    ด่วน รับสมัครจำนวนจำกัดเท่านั้น!!
หากท่านต้องการสมัครฝึกอบรม สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ ท่านที่สนใจเข้าอบรม ISO สามารถสำรองที่นั่งได้ถึงวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://masci.or.th/implementing-iso-223012012-workshop/
Source: สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ISO