อบรม สัมมนา ฟรี ISO9001, ISO14001, ISO45001 ภายใน 1 วันISO - naviCompany list center

11/10/2018 อบรม สัมมนา ฟรี ISO9001, ISO14001, ISO45001 ภายใน 1 วัน

อบรม-สัมมนา-ฟรี-ISO-9001-14001-45001

อบรม สัมมนา ISO ฟรี ISO9001, ISO14001, ISO45001 ภายใน 1 วัน สามารถเรียนรู้ ISO ได้ถึง 3 ระบบ

การอบรม ISO ครั้งนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดขึ้นเพื่อต้องการขยายโอกาสให้สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการปรับฐานความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO9001, ISO14001, ISO45001 โดยจัดอบรมภายใน 1 วัน ท่านสามารถเรียนรู้ ISO ได้ถึง 3 ระบบ
วันอบรม: วันที่ 28 มกราคม 2562 
    สถานที่: หอประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
    วิทยากร
ดร.ทอง  พุทธลอด
สมัครเข้าอบรม ISO ฟรี ที่นี่ https://bit.ly/2OlIcS7
    หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2QDJowG