อบรม การสร้างโอกาส บริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001ISO - naviCompany list center

25/10/2018 อบรม การสร้างโอกาส บริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

อบรม-บริหารความเสี่ยง-องค์กร-ระบบบริหารคุณภาพ-ISO-9001

อบรมการสร้างโอกาส บริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เรียนแล้ว ใช้ได้จริง)
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการที่ต้องการทำระบบ ISO 9001:2015
    ► เพื่อให้สัมมนาเข้าใจ หลักการและวิธีการประยุกต์ใช้ ระบบ ISO 9001:2015 เพื่อการนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
► เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ประโยชน์ โครงสร้าง และข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015
วันที่จัดกิจกรรม : 13,20,27 พฤศจิกายน 2561
    เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Boardroom 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่ง ดูรายละเอียด หรือกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=732/share