สัมมนาแห่งปี อบรมฟรี ISO 3 ระบบ จบในวันเดียว ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018ISO - naviCompany list center

18/10/2018 สัมมนาแห่งปี อบรมฟรี ISO 3 ระบบ จบในวันเดียว ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018

สัมมนาแห่งปี-อบรมฟรี-ISO-3 ระบบ-จบในวันเดียว-ISO 9001:2015-14001:2015-45001:2018

สัมมนาแห่งปี อบรมฟรี ISO 3 ระบบ จบในวันเดียว ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018

ฟรีสัมมนา ISO 9001/14001/45001 ครั้งนี้ เนื้อหาครอบคลุม
  – IA & MRW
– Risk & Opportunity
  – Need & Expectation ของผู้มีส่วนได้เสีย
ระบบคุณภาพ ISO ทั้ง 3 ระบบ ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 * ข้อกำหนดเบื้องต้น
  * การตรวจสอบคุณภาพภายใน -IA
   * การทบทวนของฝ่ายบริหาร -MRW 
  * ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย Need & Expectation
   * การบริหารความเสี่ยง และโอกาส -RISK & OPPORTUNITY
  คอร์สอบรม ISO 3 ระบบนี้ เหมาะสมกับ
   * ผู้ประกอบการที่สนใจทำระบบ ISO 
  * วัยทำงานที่สนใจและต้องการ หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อสมัครงานและสนใจงานระบบคุณภาพ
   * กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจงาน ด้านวิทยากรและที่ปรึกษาระบบคุณภาพ
  * นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากมีความเรื่องระบบคุณภาพ เพื่อใช้สมัครงาน
  คอร์สอบรม ISO นี้เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ,14001:2015 ,45001:2018
   * เรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพ 
  * เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้ระบบ 
   * เรียนรู้หลักการสร้างเอกสาร และบันทึกเพื่อใช้ในระบบ เน้นการนำไปใช้จริง 
   วันอบรม: วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
    สถานที่: CHAI BUILDING ตึกชัย ถ.บางนา-ตราด
   คลิกด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง
    * ลงทะเบียน https://bit.ly/2P3HhSw
   * เข้ากลุ่ม https://bit.ly/2xRa0mV
    * แผนที่ https://bit.ly/2OsDUay
    คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2P8Umxg