ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความจำเป็นต่อหน่วยงานของเรามากน้อยเพียงใดISO - naviCompany list center

20/07/2023 ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความจำเป็นต่อหน่วยงานของเรามากน้อยเพียงใด

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 คืออะไร เรามาทำความรู้จักกันก่อน สำหรับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่เริ่มต้นสำหรับหน่วยงานควรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจ การจัดรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมตามหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ การจัดหน้าที่และความรับผิดชอบของเราแต่ละคนว่าควรจะต้องดูแลในส่วนไหนกันบ้าง หรือถ้าพูดให้ง่ายให้เข้าใจคือการแบ่งกันรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละบุคคล อย่างเช่นเราอาจจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มแรกคือ ผู้ดูแลหรือหัวหน้างานในส่วนของการทำงาน และผู้ดูแลหรือหัวหน้างานในส่วนของอาคารและสถานที่ หลังจากนั้นก็เป็นการแยกย่อยไปตามตำแหน่งที่ได้รับความผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ซึ่ง ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตรงนี้จะช่วยจัดสรรงานให้แต่ละที่ สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับหน่วยงานทั่วไปแค่ถามว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องราวของ ISO เข้ามาช่วยในหน่วยงานหรือไม่ จำเป็นอย่างแน่นอนสำหรับทุกหน่วยงานที่จะต้องมี ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามาช่วยบำรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถ้าเราไม่มีระบบระเบียบในการจัดการ ไม่มีการดูแลรูปแบบวิธีการการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการทำงานของเราไม่ได้แตกต่างจากการทำงานระบบครอบครัว ใครอยากจะทำอะไรก็ทำ ใครไม่อยากจะทำอะไรก็ไม่ต้องทำ ลักษณะการทำงานอย่างนี้ถือว่าไม่พัฒนาองค์กรสักเท่าไหร่ แต่ถ้ามีการแยกย่อยอย่างชัดเจนมีการระบุหน้าที่การทำงานที่ถูกต้อง การพัฒนาการตรวจสอบหน่วยงานก็เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่าง ง่ายต่อการปรับองค์กรหรือพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีประโยชน์อะไรที่ชัดเจนกับองค์กรกันบ้าง
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประโยชน์สำหรับการใช้งานในองค์กรถ้าเรามองในมุมกว้างคือการทำงานเป็นรูปแบบมีการแยกสัดส่วนสำหรับผู้ทำงานกันทุกคน แต่สำหรับประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การส่งต่องานในแต่ละหน่วยในแต่ละฝ่าย การทำงานแต่ละหน่วยนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เชื่อมโยงต่อกัน แต่ถ้าเรามองให้ดีทำงานทุกสิ่งอย่างภายในองค์กรจะมีการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานกันอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการวาง ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างถูกต้องและถูกหลักตามหน้าที่ พร้อมถึงได้จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ การเชื่อมโยงงานแต่ละส่วนก็จะเป็นไปได้ด้วยดี ความเจริญของหน่วยงานก็จะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลายคนอาจจะคิดว่าความรู้นั้นอาจต้องมาคู่กับประสบการณ์ แต่ความเป็นจริงความรู้และประสบการณ์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ รวมถึงเทคนิคสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในสายตรงงานที่ได้รับผิดชอบ นั่นเท่ากับว่า ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จะช่วยมาปรับปรุงและพัฒนาของกับผู้ที่ทำงาน จะต้องมีในเรื่องของประสบการณ์ตรง เรื่องของความชัดเจนในการทำงาน รวมถึงสาขาหรือความรู้แผนกที่เราได้รับผิดชอบกันด้วย ซึ่งโดยหน่วยงานทั่วไปถ้าไม่มี ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นการจัดสายงานด้วยความรู้ความเข้าใจ แต่ไม่มีเทคนิคหรือรูปแบบการพัฒนาที่ดีที่ถูกต้องอย่างแน่นอน