บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดISO - naviCompany list center

บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดบริการ

The Quality Center (Thailand) TQC เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านระบบ ISO พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษา จัดทำระบบมาตรฐานสากลสาขาต่างๆ (Consulting Project) โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมบริการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Assessment) บริการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) บริการฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) และบริการจัดทำระบบเอกสาร (Setup Document) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

บริการของบริษัท

  1. บริการที่ปรึกษา จัดทำระบบ ISO
  2. บริการจัดทำระบบเอกสารองค์กร
  3. บริการตรวจประเมินเบื้องต้น
  4. บริการตรวจติดตามภายใน
  5. บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร

ให้บริการ ISO

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เดอะ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 119/368 ซอยนวมินทร์ 101 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
พื้นที่ให้บริการ ประเทศไทย