qaISO - naviCompany list center

บริษัท คิวแอนด์เอ ควอลิตี้ แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัด

รายละเอียดบริการ

Q&A Quality and Calibration เป็นองค์กรที่ให้บริการคำปรึกษา ISO แนะนำด้านการจัดทำระบบมาตรฐานฝึกอบรมตามมาตรฐานต่างๆ โดยมีทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่พร้อมสำหรับให้บริการทั้งทางบริการให้คำปรึกษา และบริการฝึกอบรม

บริการของบริษัท

  1. บริการให้คำปรึกษา จัดทำระบบ ISO
  2. บริการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ ISO
  3. บริการตรวจประเมินผล และตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
  4. บริการตรวจติดตามภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ให้บริการ ISO

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท คิวแอนด์เอ ควอลิตี้ แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 50/46,52 หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
พื้นที่ให้บริการ ประเทศไทย