บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดISO - naviCompany list center

บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดบริการ

BSI Group บริษัทผู้ตรวจสอบ ISO ชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO ครบวงจร BSI เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานทางด้านมาตรฐานบริหารและจัดการ ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นเลิศให้องค์กรของท่านให้ดียิ่งขึ้น

BSI มีหลักสูตรอบรม ISO ที่จะทำให้องค์กรของคุณ มีระบบในการทำงานที่มีมาตรฐาน ไม่ซับซ้อน ลดต้นทุนการผลิต และเกิดประโยชน์ในระยะยาว

บริการของบริษัท

  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม ISO
  2. ตรวจสอบ และประเมินผลขั้นตอนการทำงาน
  3. ตรวจสอบ ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  4. บริการด้านซอฟต์แวร์

ให้บริการ ISO

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 127/25 ปัญจธานีทาวเวอร์ , ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
พื้นที่ให้บริการ ประเทศไทย และทั่วโลก
URL